Zaburzenia osobowości

Czym są zaburzenia osobowości i w jaki sposób się przejawiają? Czy można nad nimi pracować?

Znajdziesz tutaj już niedługo opis występujących zaburzeń osobowości. Jak wiadomo, tego typu opisy, prezentują czyste typy, natomiast dość często niektóre zaburzenia występują jednocześnie. Warto poznać tę tematykę, aby lepiej zrozumieć osoby, u których dane zaburzenie występuje albo, aby móc lepiej zrozumieć samego siebie. 

Zaburzenie osobowości – co to jest? 

Zaburzenie osobowości jest to zaburzenie psychiczne powodujące problemy w funkcjonowaniu jednostki w społeczeństwie, w jej nieprzystosowanych do otoczenia zachowaniach, które wynikają z trwałych wzorców związanych z postrzeganiem otoczenia, konkretnego, głęboko zakorzenionego sposobu myślenia na jego temat.

Według DSM IV można wyróżnić następujące objawy zaburzeń osobowości (o ile nie są te objawy efektem organicznej uszkodzenia mózgu lub chorób psychicznych):

 • zdecydowanie nietypowe postawy i zachowania w sferach takich jak afekt, kontrola na impulsywnością, schematy myślenia, przeżywanie wydarzeń, relacje interpersonalne,
 • trwałe wzorce myślenia, które nie ograniczają się do zaostrzenia innych rodzajów zaburzeń psychicznych,
 • trudności w funkcjonowaniu w społeczeństwie lub relacjach z innymi ludźmi,
 • początek zaburzeń osobowości ma miejsce w dzieciństwie lub w okresie dojrzewania, a następnie trwa w okresie dorosłości jednostki, 
 • dyskomfort związany z zaburzeniami zwykle objawia się dopiero w późniejszym czasie ich trwania,
 • zaburzenia mogą przenosić się nie tylko na życie prywatne, ale i zawodowe.

Typy zaburzeń osobowości według DSM IV: 

Zaburzenia osobowości typu A (dziwaczno-ekscentryczne)

 • paranoiczne zaburzenie osobowości, 
 • schizoidalne zaburzenie osobowości, 
 • schizotypowe zaburzenie osobowości. 

Zaburzenia osobowości typu B (dramatyczno-niekonsekwentne) 

 • antyspołeczne zaburzenie osobowości, 
 • zaburzenie typu borderline (osobowość z pogranicza),
 • histrioniczne zaburzenie osobowości, 
 • narcystyczne zaburzenie osobowości. 

Zaburzenia osobowości typu C (obawowo-lękowe)

 • zaburzenie osobowości unikowej, 
 • zaburzenie osobowości zależnej, 
 • obsesyjno-kompulsyjne zaburzenie osobowości, 
 • inne zaburzenia osobowości.