Używki: alkohol, nikotyna, narkotyki

Popularność używek we współczesnym świecie może przerażać. Ludzie, szczególnie młodzi, eksperymentując śmieją się z ostrzeżeń. Dorośli nałogowcy tłumaczą natomiast swoje nałogi na rozmaite sposoby.

Jaki jest mechanizm uzależnienia? Jak wygląda ten proces w zależności od stosowanych używek? Czy jesteśmy świadomi tego, że używki to nie tylko narkotyki, papierosy, dopalacze, alkohol i niektóre leki? Można być uzależnionym także od telewizji, Internetu, zakupów, a nawet jedzenia. Jest to każda forma rozładowywania stresu, frustracji i każdego rodzaju nieprzyjemnych wrażeń poprzez specyficzny i powtarzający się zespół zachowań albo zażywanych środków. 

Kontrola nad sytuacją

Przeprowadzono badanie, w którym osoby badane miały za zadanie kontrolować zapalanie światła. Kontrola polegała na naciskaniu przycisku.

Część osób mogła kontrolować zapalanie się światła w pełni – tj. każde włączenie światła to światło zapalało, a jego wyłączenie powodowało, że światło gasło. Inne osoby nie miały wpływu na to, kiedy światło zapalało się czy gasło – niezależnie od tego, czy je włączali czy też wyłączali.

Uczestników badania poproszono o ocenę stopnia kontroli nad procesem. Okazało się, że osoby, które miały depresję – właściwie oceniły wpływ jaki miały na włączanie i wyłączanie światła – znały prawdę. Natomiast okazało się, że nieco inaczej przedstawiała się ocena sytuacji przez pozostałe osoby, które nie znajdowały się w stanie depresji. Owszem, osoby te trafnie oceniły swój wpływ na cały proces zapalania światła, gdy faktycznie ten wpływ miały. Eksperyment wykazał jednak, że w chwili, gdy nie miały żadnego wpływu na sytuację – nadal twierdziły, że w znacznym stopniu są w stanie kontrolować sytuację. Odnosiły wrażenie, że nie są bezradne, podczas gdy nie miały żadnej kontroli nad sytuacją.