Test na alkoholizm

Czy masz problemy z alkoholem?

Test MAST – Michigan Alcoholism Screening Test

Michigański test służący badaniu alkoholizmu (modyfikacja testu dra M. Selzera).

W celu rozwiązania testu, należy szczerze odpowiedzieć na poniższe pytania przyznając sobie punkty za odpowiedzi „tak” lub „nie” (ilość punktów za konkretną odpowiedź jest podana przy każdym pytaniu), a następnie zsumować uzyskaną liczbę punktów.

 1. Czy uważasz, że Twoje picie jest normalne, tj. pijesz tyle co inni lub mniej? 2 pkt za „nie”
 2. Czy kiedykolwiek zdarzało się, że rano po piciu poprzedniego dnia budziłeś się i nie pamiętałeś, co robiłeś wczoraj? 2 pkt za „tak”
 3. Czy Twój partner, rodzice albo ktoś z bliskiej rodziny obawia się lub twierdzi, że pijesz za dużo? 1 pkt za „tak”
 4. Czy po wypiciu jednego lub dwóch kieliszków potrafisz przerwać picie bez walki z sobą? 2 pkt za „nie”
 5. Czy kiedyś ogarnęło Cię poczucie winy z powodu picia? 1 pkt za „tak”
 6. Czy przyjaciele i krewni twierdzą, że Twoje picie nie mieści się w normie („norma”, tj. picie mniej lub tyle samo co inni)? 2 pkt za „tak”
 7. Czy nie możesz przestać pić, choć tego chcesz? 2 pkt za „tak”
 8. Czy kiedykolwiek brałeś udział w zabraniu Anonimowych Alkoholików lub podobnego ruchu? 5 pkt za „tak”
 9. Czy kiedykolwiek wdałeś się w bójkę po spożyciu alkoholu? 1 pkt za „tak”
 10. Czy Twoje picie stało się kiedykolwiek przyczyną konfliktu pomiędzy  Tobą a partnerem, rodzicami lub innymi bliskimi osobami? 2 pkt za „tak”
 11. Czy Twoja małżonka albo inny członek rodziny kiedykolwiek zwrócił się o pomoc do innych osób z powodu Twojego picia? 2 pkt za „tak”
 12. Czy kiedykolwiek straciłeś przyjaciela z powodu picia? 2 pkt za „tak”
 13. Czy kiedykolwiek miałeś problemy w pracy, w szkole lub na studiach z powodu picia? 2 pkt za „tak”
 14. Czy kiedykolwiek alkohol był przyczyną Twojej utraty pracy? 2 pkt za „tak”
 15. Czy kiedykolwiek nie dotrzymałeś zobowiązań albo opuściłeś dom lub pracę na dwa lub więcej dni z powodu picia alkoholu? 2 pkt za „tak”
 16. Czy często zdarza Ci się pić przed południem?  1 pkt za „tak”
 17. Czy kiedykolwiek stwierdzono u Ciebie problemy z wątrobą? 2 pkt za „tak”
 18. Czy po intensywnym piciu alkoholu zdarzyło Ci się kiedykolwiek Delirium tremens (majaczenie alkoholowe), nasilone drżenie mięśni albo słyszałeś głosy czy widziałeś rzeczy, które nie istniały?  5 pkt za majaczenie alkoholowe, 2 pkt za pozostałe
 19. Czy kiedykolwiek zwracałeś się do kogokolwiek z prośbą o pomoc z powodu picia? 5 pkt za „tak”
 20. Czy kiedykolwiek przebywałeś w szpitalu z powodu picia? 5 pkt za „tak”
 21. Czy kiedykolwiek byłeś pacjentem szpitala albo oddziału psychiatrycznego z powodów, na które przynajmniej częściowo składało się picie alkoholu? 2 pkt za „tak”
 22. Czy kiedykolwiek zwracałeś się do szpitala, poradni, lekarza, psychologa lub duchownego, z powodu kłopotów emocjonalnych, które częściowo były związane z piciem? 2 pkt za „tak”
 23. Czy kiedykolwiek byłeś zatrzymany za prowadzenie pojazdu po spożyciu alkoholu? 2 pkt za każde zatrzymanie
 24. Czy byłeś kiedyś zatrzymany w areszcie lub osadzony w izbie wytrzeźwień z powodu zachowania spowodowanego piciem alkoholu? 2 pkt za każde zatrzymanie

Wynik testu może okazać się dla wielu osób szokujący:

 • 5 i więcej punktów – jesteś uzależniony od alkoholu,
 • 4 punkty – nadużywasz alkoholu,
 • 3 i mniej punktów – nie masz poważniejszych problemów z piciem.