Stres

Czym jest stres i jaki ma wpływ na nasze życie? Czy jesteśmy w stanie wyeliminować ten czynnik z naszego życia?

Definicja stresu

Stres w mowie potocznej jest kojarzony z napięciem. W fizyce napięcie oznacza najprościej mówiąc różnicę potencjałów. Jeśli chcielibyśmy połączyć definicję psychologiczną wraz z pojęciem znanym z fizyki, możemy uznać, że stres jest związany z napięciem wywołanym przez różnicę potencjałów. 

Nasze możliwości to nasz potencjał. Stres jest różnicą pomiędzy potencjałem wymaganym przez zaistniałą sytuację, a między naszymi możliwościami, z których zdajemy sobie sprawę. Im ta różnica jest większa, tym większe jest napięcie, stres. Czyli, jeśli osoba ma niskie poczucie własnej wartości, jest ona bardziej narażona na stres. Mniej zdaje sobie sprawę z własnego potencjału, więc wydaje jej się, że sytuacja ją przerasta. 

To oznacza, że różnica między potencjałem, którego wymaga od takiej osoby sytuacja życiowa a wewnętrznym potencjałem, którego taka osoba jest świadoma – jest znacznie większa niż u osoby, która ma wysokie mniemanie na swój temat. Większa jest różnica między potencjałami = większe jest napięcie = odczuwa ona większy stres. 

Dlatego właśnie bardzo istotna jest właściwa ocena zarówno sytuacji, jak i własnych możliwości, a kiedy nawet przy właściwej ocenie okazuje się, że różnica potencjałów jest wysoka, warto ten stres zminimalizować poprzez chociażby obniżenie rangi wydarzenia, sytuacji. 

Okazuje się, że mnogość stresujących wydarzeń powoduje, że powstałe napięcie może się kumulować. Im więcej sytuacji, którym musimy sprostać, tym bardziej czujemy się zestresowani. Z czasem dochodzą objawy somatyczne. 

Dwa oblicza stresu

Tak naprawdę stres ma dwie „twarze” – dobrą, pozytywną, tj. mobilizującą oraz złą, negatywną, której oblicze jest bardziej skomplikowane i może negatywnie wpływać na jednostkę. 

 Podejmowanie zachowań mających na celu zaradzenie zaistniałej sytuacji jest próbą przywrócenia równowagi. Okazuje się, że w zależności od tego, jakie oblicze ukazuje nasz stres – tak reagujemy na wydarzenia. 

Istnieją osoby, które mają wyuczoną jedną reakcję – podejmują walkę, inni natomiast mogą reagować wprost przeciwnie – ucieczką, wycofaniem. Niektórzy nie reagują wcale. Dlatego nie ma jednej, konkretnej reakcji na stres. Może się też okazać, że jednostka reaguje różnie w zależności od sytuacji. Ma to miejsce, gdy do różnych sytuacji stresogennych przykłada inną miarę.