Segregacja śmieci

Skutek ustawy śmieciowej - Rozrzucone śmieci wokół żółtego pojemnika

Segregacja śmieci pozwala odzyskać olbrzymie ilości surowców oraz zaoszczędzić pieniądze. Produkcja puszki ze złomu pozwala na zaoszczędzenie 96% energii, zmniejszenie zanieczyszczenia wody o 97% oraz na ograniczenie negatywnego wpływu aluminium na środowisko naturalne. 

W Polsce od dnia 1 lipca 2013 roku obowiązują nowe zasady odbioru odpadów. Obowiązek podpisania umowy z firmą zajmującą się wywozem śmieci został wówczas przeniesiony na gminę, która w wyniku przetargu miała wyłonić firmę, której celem jest odbiór odpadów od mieszkańców gminy. Oznaczało to koniec zawierania indywidualnych umów pomiędzy mieszkańcami a firmami odbierającymi śmieci.

Gmina ustala stawki, które są wspólne dla wszystkich mieszkańców gminy. Stawka za odpady mieszane i za odpady zbierane selektywnie (segregowane) są różne, co ma na celu zachęcenie Polaków do dbania o środowisko poprzez selektywną zbiórkę odpadów. Budzi to jednak wiele kontrowersji, a stawki za wywóz śmieci są według mieszkańców wielu miejscowości za wysokie, co wywołuje ich sprzeciw. Mieszkańcy narzekają nie tylko na ceny wywozu śmieci, ale również na częstotliwość ich wywożenia. Dodatkowo należy też pamiętać, że na mieszkańcach leży obowiązek mycia odpadów przed ich wyrzuceniem, co powoduje także wzrost zużycia wody. Wiele osób narzeka na brak jednoznacznych informacji na temat tego, jak należy segregować odpady.

Segregacja odpadów

Właściciele nieruchomości są zobowiązani do selektywnego zbierania poniższych rodzajów odpadów:

 1. papier, tektura, 
 2. szkło, opakowania ze szkła, 
 3. tworzywa sztuczne, 
 4. opakowania wielomateriałowe, 
 5. metale, 
 6. odpady zielone, 
 7. zużyte baterie, akumulatory, 
 8. zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny, 
 9. przeterminowane leki, chemikalia (rozpuszczalniki i farby), 
 10. meble, inne odpady wielkogabarytowe, 
 11. zużyte opony, 
 12. odpady budowlane, rozbiórkowe. 

Jak segregować śmieci? 

Jak prawidłowo segregować odpady?

Aby wywołać prawidłowe skojarzenia, odpady podzielono na kilka grup, a pojemniki na odpady czy worki na śmieci zostały oznaczone kolorystyką, która z czasem na pewno będzie odruchowo kojarzona z określoną grupą odpadów. 

Pojemnik niebieski na odpady – makulatura, materiały papierowe, tekstylia 

Co wrzucamy do niebieskiego pojemnika? 

 • gazety, zeszyty, książki, katalogi, 
 • torby papierowe, worki papierowe, 
 • papier biurowy, szkolny, 
 • tektura, karton,
 • opakowania tekturowe, kartonowe, papierowe

Czego NIE wrzucamy do niebieskiego pojemnika? 

 • opakowania typu tetra pak (po mleku, napojach, tj. kartony czy tektura pokryta folią aluminiową), 
 • zabrudzony papier, tłusty papier (po tłuszczu: masło, margaryna, po twarogu, lodach), 
 • papier faksowy, termiczny, kalka, 
 • tapety,
 • odpady higieniczne (waciki, pieluchy, podpaski, plastry).

Jak należy przygotować odpady przed wrzuceniem do niebieskiego pojemnika?

Należy pozbawić papier czy kartony wszelkich zszywek, klamerek, elementów metalowych, plastikowych. 

Co zyskujemy? 

1 tona makulatury = ochrona przed ścięciem ok. 17 drzew

Pojemnik zielony na odpady – szkło kolorowe, szklane opakowania

Co wrzucamy do zielonego pojemnika?

 • butelki, słoiki, 
 • szklane opakowania po napojach i żywności, 
 • szklane butelki po napojach alkoholowych, 
 • opakowania ze szkła po kosmetykach.

Czego NIE wyrzucamy do zielonego pojemnika? 

 • porcelana, ceramika, doniczki, 
 • żarówki, lampy neonowe, LED, fluorescencyjne, rtęciowe, reflektory, izolatory, 
 • szkło stołowe (kieliszki, szklanki, misy), szkło okularowe (soczewki), szkło żaroodporne, 
 • fajans, 
 • lampy telewizyjne, ekrany telewizorów i monitorów kineskopowych, 
 • szkło płaskie (szyby samochodowe, szyby okienne, lustra,  szkło zbrojeniowe), 
 • szklane pustaki (luksfery). 

Jak należy przygotować odpady szklane przed wyrzuceniem do zielonego pojemnika?

Przede wszystkim odpady powinny być czyste, nie powinno się go przed wrzuceniem do pojemnika tłuc. Etykiety lepiej jest usunąć, natomiast nie jest to absolutnie obowiązkowe, gdyż instalacje w hutach są w stanie poradzić sobie z oczyszczeniem szkła z etykiet.

Co zyskujemy? 

Szkło może zostać całkowicie przetworzone podczas recyklingu i nie są wymagane żadne dodatkowe elementy, aby mógł z niego powstać kolejny produkt. Przetwarzanie szkła jest mniej energochłonne od jego produkcji, a jednocześnie nie ma potrzeby gromadzenia szkła, nie istnieje ryzyko skaleczenia się organizmów żywych szkłem, a szkło, które nie zostanie porzucone w lesie oznacza mniejsze ryzyko powstania pożaru lasu w upalne dni. 

Pojemnik biały na odpady – szkło bezbarwne, przezroczyste

Co wrzucamy do białego pojemnika na odpady?

 • bezbarwne butelki ze szkła (po alkoholach, napojach oraz innych produktach spożywczych),
 • bezbarwne słoiki szklane,
 • bezbarwne opakowania ze szkła (po kosmetykach).

Czego NIE wrzucamy do białych pojemników na odpady?

 • analogicznie: tego, czego nie wrzucamy do zielonych pojemników, 
 • kolorowe szkło!

Jak należy przygotować śmieci przed wrzuceniem ich do białego pojemnika?

Szkło należy przede wszystkim oczyścić, nie powinny się w pojemniku znaleźć opakowania brudne. Nie należy również tłuc szkła przed wrzuceniem do pojemników.

Jakie są zalety?

Tona stłuczki szklanej to ok. 220 kg mniej dwutlenku węgla w atmosferze oraz oszczędność 1200kg surowców do produkcji szkła (piasek, wapień, soda = wykopaliska). Szkło aż w 100% podlega recyklingowi, a na dodatek można je przetwarzać nieskończoną ilość razy.

Dlaczego rozdziela się szkło na szkło białe (bezbarwne, przezroczyste) i na szkło kolorowe? 

Do produkcji szkła bezbarwnego, jak i kolorowego – używa się nieco odmienionego składu chemicznego, a na dodatek skład ten wymaga innej temperatury do jego stopienia i przetworzenia. 

Tak samo do pojemników na szkło nie wrzuca się szkła płaskiego, gdyż ma ono inną temperaturę topnienia od zwykłego szkła. Szkło potłuczone wymaga do stopienia zużycia więcej energii niż szkło, które jest pod postacią np. butelek, dlatego należy nie tłuc szkła przed wrzuceniem do pojemników na śmieci szklane. Do pojemników wrzucamy dlatego tylko tzw. szkło opakowaniowe. Przedmioty typu szklanki, talerze, porcelana, fajans, żarówki, szkło żaroodporne, soczewki okularowe, kineskopy zostaną uznane przez hutniczy system czyszczenia jako typowe zanieczyszczenia, dlatego bezwzględnie nie należy ich wrzucać do pojemników na odpady. Jeśli posiadamy szyby, kineskopy, szkło stołowe i inne niedozwolone rodzaje szkła, można oddać je samodzielnie do huty albo poczekać na osobną zbiórkę tego typu odpadów. Żarówki należą do tzw. elektrośmieci i wymagają całkowicie innego sposobu zbierania – warto znaleźć punkty ich skupu. 

Pojemnik żółty na odpady – metale, puszki, tworzywa sztuczne

Co wrzucamy do żółtego pojemnika na odpady?

 • butelki plastikowe po napojach (PET) – puste, odkręcone, zgniecione,
 • opakowania typu tetra pak – opakowania wielomateriałowe po płynnej żywności (kartony po mleku, sokach), 
 • butelki plastikowe po kosmetykach – puste, 
 • butelki plastikowe po środkach czystości – puste, 
 • plastikowe opakowania po żywności (jogurty, kefiry, serki, margaryny), 
 • zakrętki plastikowe, 
 • folia, torebki foliowe, 
 • puszki aluminiowe po napojach – zgniecione, 
 • puszki z blachy stalowej po konserwach, 
 • niewielki złom żelazny, niewielki złom metali kolorowych (narzędzia, garnki, zabawki, pokrywki od słoików, kapsle od butelek, druty, rury). 

Czego NIE wyrzucamy do żółtych pojemników? 

 • butelki po olejach (spożywczych, samochodowych), 
 • opakowania po olejach (spożywczych, silnikowych, smarach), 
 • styropian, 
 • guma, 
 • nieopróżnione butelki, 
 • puszki po farbach, 
 • baterie, 
 • opakowania po aerozolach, 
 • opakowania po lekach, 
 • opakowania po środkach chwastobójczych, insektobójczych, 
 • sprzęt AGD. 

Jak należy przygotować opakowania przed wrzuceniem ich do żółtego pojemnika? 

Należy zgnieść butelki, puszki i inne, by zajmowały jak najmniej miejsca. Odkręć korek przed wyrzuceniem plastikowej butelki – korki są szczególnie dobrze wyceniane w punktach skupu. 

Co zyskujemy? 

Recykling plastikowych opakowań pozwala go przetworzyć tak, by wyprodukować kolejny produkt, co pozwala zaoszczędzić węgiel, ropę naftową oraz energię elektryczną. Plastik jest tworzywem, które bardzo trudno ulega biodegradacji, a na dodatek może rozkładać się na niebezpieczne odpady. Jest masowo wykorzystywany zastępując inne popularne wcześniej materiały jak drewno czy metal, gdyż jest tańszy i wygodniejszy w zastosowaniu, przez co wytwarza się go bardzo dużo i dosłownie zagraca środowisko naturalne podczas składowania. Znacznie korzystniejsze jest jego przetworzenie.  

Pojemnik brązowy na odpady – odpady kuchenne, zielone, ulegające biodegradacji

Jakie odpady należy wrzucać do brązowego pojemnika na odpady? 

 • odpady kuchenne, 
 • odpady zielone. 

Odpady biodegradowalne, czyli bioodpady – można zagospodarować na terenie posiadłości w postaci kompostownika. Jest to niesamowicie korzystny dla środowiska sposób na pozbycie się odpadów kuchennych, trawy, liści itd.